نتایج نظرسنجی

مخاطب کدام گروه از کتابهای انتشارات قومس هستید؟
علوم سياسي %39 %39 51
روابط بين الملل %26 %26 35
روانشناسي %2 %2 3
علوم تربيتي %0 %0 1
جامعه شناسی %4 %4 6
مديريت %1 %1 2
حسابداري %1 %1 2
جغرافيا %6 %6 8
زبان انگليسي %2 %2 3
تاريخ %11 %11 15
حقوق %3 %3 4
مجموع نظرات: 130

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲