مديريت و فرهنگ سازمانی

2012_09_18/m4.jpg

 

 

مولف: دکتر فتاح شريف زاده ومهدی کاظمی

تعداد صفحه:  ۱۴۰

قيمت: ۷۰۰۰۰ تومان

 

کتاب ابتدا تعاريفی از فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمانی ارائه می دهد و سپس چگونگی شکل گيری فرهنگ سازمانی و ارتباط فرهنگ با مديريت و تاثير آن را بر اجزاء مختلف سازمان بررسی می کند .

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲