گفتارهايی در مديريت پيشرفته منابع انسانی

2012_09_18/m5.jpg

مولف: دکتر سيد حسن ابطحی

تعداد صفحه:  ۱۲۴

قيمت: ۸۰۰۰۰ تومان

 

 

 مباحث اين کتاب مربوط به مطالب نوين و در برخی از زمينه های استفاده از فرهنگ غنی و پر محتوای اسلامی در ارائه مباحث مديريت منابع انسانی و فنون امور استخدامی است. اين کتاب برای دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره دکتری مديريت و مديران سازمانها و ارگانها توصيه می شود .

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲