آمار بازدیدکنندگان

۲
۲۳۳
۹۳۹۱۷۹

About Ghoomes

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران

2012_12_24/daramadibarjameeshenasi.jpg

مولف دکتر علیرضا ازغندی

نوبت چاپ: سوم 

سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ۴-۹۹-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۷۲

قيمت: ۳۵۰۰۰۰ ريال

با عنایت به تعاریف جامعه شناسی سیاسی و وضعیت جامعه شناسی سیاسی در ایران و با توجه به محوریت جامعه و نیروهای اجتماعی و آزاد و خودمختار بودن انسان به مثابه موضوعات اصلی جامعه شناسی سیاسی و با توجه به کارگیری دیدگاه انتقادی ، چارچوب و ساختار کتاب با هدف تحلیل مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران در پنج فصل تهیه و تنظیم گردیده است.با نگاهی به سرچشمه های وقوع چندپارگی های اجتماعی و کشمکش های سیاسی به شکل درون حکومتی و خارج از حاکمیت ،برانیم نشان دهیم چرا در ایران همانند سایر کشورهای دستخوش دگرگونی های اجتماعی و درگیری های سیاسی به حذف رقبا و خشونت می انجامدو در این راه چه موانعی در سر راه مشارکت سیاسی و برقراری جامعه مدنی وجود دارد. 

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                            

          

             

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مدیریت فایل