کمک خارجی و توسعه نیافتگی

2012_12_24/a11.jpg

 مولف:  دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۲

شابک: ۹-۷۴-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه:  ۲۳۲ 

اندازه: رقعی

وزن: ۲۶۰ گرم

قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان

 این کتاب با ارائه آمار و ارقام و مقایسه آماری نتایج و پیامدهای کمک های خارجی کشورهای توسعه یافته به کشورهای جهان سوم در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی آنها پرداخته و نتیجه می گیرد که کمک خارجی یکی از ابزارهای جلوگیری از توسعه اقتصادی و ایجاد وابستگی سیاسی و اقتصادی جهان سوم است.

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲