پاسخ به پرسش‌ها 

 • انتشارات قومس

  1. نحوه و تهیه خريد كتاب چگونه می باشد؟

   ۱- خریداران محترم مي توانند با شماره تلفن۶۶۴۷۰۱۵۳ - ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵ تماس حاصل نموده و كتاب مورد نظر خود را  سفارش داده تا از طريق پيك یا پست به آدرس آنها ارسال گردد.

   ۲- با واريز قیمت  كتاب به شماره کارت ۸۸۶۸ ۹۰۰۶ ۶۹۱۹ ۶۰۳۷ بانك صادرات ايران ، شعبه كارگر -نبش بلوار كد۶۰۲ به نام شركت نشرقومس،كتاب مورد نظر را درخواست داده تا از طريق پست به آدرس شما ارسال گردد.

   ۳- با مراجعه به دفتر انتشارات : تهران ، خیابان انقلاب ، خيابان دانشگاه ، پایین تر ازخيابان لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱ . کد پستی : ۱۳۱۵۶۱۵۶۱۱ كتاب مورد نظر خود را مستقيما تهيه نماييد. 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳