تماس با ما

 

تهران، خیابان انقلاب،  خيابان دانشگاه، پایین تر از چهارراه لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.

صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

تلفن و نمابر : ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳ - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳