حقوق کيفری محيط زيست

<p style= 

مولفدکتر مصطفی تقی زاده انصاری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۶

شابک: ۸-۱۸-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۱۹۲

اندازه: وزیری

وزن: ۲۸۲ گرم

قيمت: ۷۰۰۰۰ تومان

    كتاب به پرسش هاي مربوط به محيط زيست از ديدگاه حقوق كيفري پاسخ مي گويد و به بررسي حقوق كيفري محيط زيست در ايران مي پردازد. و در كنار آن به مطالعه تطبيقي حقوق كيفري محيط زيست در ساير كشورها پرداخته و در نهايت به بررسي رويه عملي و قضايي و احكام صادره مي پردازد.

 


Trackback URI: http://www.ghoomes.com/index.php/trackback/78

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲