نظريه های متعارض در روابط بين الملل

<p style=

برنده کتاب سال دانشجویی۱۳۷۴

بر پایه تازه ترین ویراست انگلیسی

مولفین:  جيمز دوئرتی - رابرت فالتزگراف 

مترجمینعليرضا طيب - وحيد بزرگی

نوبت چاپ: هشتم

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ۱-۷۱-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

اندازه: وزیری

تعداد صفحه: ۸۰۰

وزن: ۹۲۲ گرم

قيمت: ۳۵۰۰۰۰ تومان

امروزه بیش از هر زمان دیگری،نظریه و نظریه پردازی حوزه ای مسحورکننده و مهم برای مطالعه،تامل و پژوهش است.نوشته های روبه رشد درباره نظریه های روابط بین الملل همراه با سرعت و گستردگی تغییر در نظام جهانی،نیاز به مرور جامع بسیاری از نظریه های قدیمی تر و جدیدتر را دوچندان می سازد.

کتاب حاضر یگانه متنی است که دانشجویان و پژوهشگران را قادر می سازد نه تنها دوره های کلاسیک و نو در نظریه پردازی درباره روابط بین الملل،بلکه نوشته های معاصر را که حجم شان با سرعت سرسام آوری رو به افزایش است مرور کنند.همچنن علاوه بر معرفی رویکردهای نظری نخستین و نو به روابط بین الملل؛نظریه های واقع گرایی،نوواقع گرایی و واقع گرایی نواصیل؛و طرح مبحث نظام،ساختار و کنشگر،به بررسی نظریه های بازدارندگی،محیط زیست،اقتصاد سیاسی بین الملل،همگرایی بین المللی،و تصمیم گیری در سیاست خارجی پرداخته شده است.

 

                                                            

Trackback URI: http://www.ghoomes.com/index.php/trackback/24

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳