خاورمیانه معاصر(تاریخ سیاسی پس از جنگ جهانی اول)

<p> </p><p style=

 مولفمهران کامروا

مترجمین: محمدباقر قالیباف،سید موسی پورموسوی

نوبت چاپ: سوم

 سال چاپ: ۱۳۹۹

 شابک: ۲-۲۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

اندازه: وزیری

 تعداد صفحه: ۴۷۲ 

وزن: ۶۶۰ گرم

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ تومان

تاریخ سیاسی خاورمیانه معاصر،تاریخ تنش ها،جنگ ها و مناقشه های بین المللی و بی ثباتی داخلی در شماری از کشورهای منطقه است.این تحولات دشوار ویژگی این منطقه در گذشته بوده است و دست کم تا آینده همچنان نقش برجسته ای در تارخ سیاسی خاورمیانه هم در ابعاد منطقه ای و هم در هر یک از کشور های منطقه خواهد داشت.هدف این کتاب برجسته کردن این تاریخ سیاسی به شیوه ای روشن و قابل دسترسی و در عین حال جلب توجه خواننده به ماهیت درهم تنیده سیاست و تاریخ هر یک از کشورهای منطقه بوده است.

 

 

 

Trackback URI: http://www.ghoomes.com/index.php/trackback/164

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲