ارتش و سیاست

<p> </p><p style=

 برنده کتاب سال ۱۳۷۵

مولفدکتر عليرضا ازغندی

نوبت چاپ: نهم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۱-۳۳-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۱۵۶

اندازه: وزیری

وزن: ۲۳۰ گرم

 قيمت: زیر چاپ

هدف كتاب آشنا نمودن دانشجويان با ابعاد سازمانی و اجتماعی نظامیان در چارچوب رهیافت های جدید است ، بدین ترتیب که به جای بررسی وظیفه سنتی و قانونی ارتش (دفاع از وطن) ، به نقش ها ،ساختارها و عملکرد ها پرداخته خواهد شد .کتاب دارای دو بخش و هفت فصل است. در بخش اول بابررسی اجمالی جامعه شناسی نظامی-ارتش به مثابه شاخه مستقل علمی ،ارتش را به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی بودن رابه مثابه یک حرفه بررسی می کند.در بخش دوم چگونگی به قدرت رسیدن نظامیان و عملکرد آنها در تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه بررسی می شود.

 

Trackback URI: http://www.ghoomes.com/index.php/trackback/179

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

پنج شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳