منابع کارشناسی ارشد

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران

<p style=

مولف:  دکتر علیرضا ازغندی

نوبت چاپ: پنجم 

سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ۴-۷۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۹۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۶۲ گرم

قيمت: ۲۲۰۰۰۰ تومان

با عنایت به تعاریف جامعه شناسی سیاسی و وضعیت جامعه شناسی سیاسی در ایران و با توجه به محوریت جامعه و نیروهای اجتماعی و آزاد و خودمختار بودن انسان به مثابه موضوعات اصلی جامعه شناسی سیاسی و با توجه به کارگیری دیدگاه انتقادی ، چارچوب و ساختار کتاب با هدف تحلیل مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران در پنج فصل تهیه و تنظیم گردیده است.با نگاهی به سرچشمه های وقوع چندپارگی های اجتماعی و کشمکش های سیاسی به شکل درون حکومتی و خارج از حاکمیت ،برانیم نشان دهیم چرا در ایران همانند سایر کشورهای دستخوش دگرگونی های اجتماعی و درگیری های سیاسی به حذف رقبا و خشونت می انجامدو در این راه چه موانعی در سر راه مشارکت سیاسی و برقراری جامعه مدنی وجود دارد. 


اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم

<p style=

مولف:  دکتر ملک یحیی صلاحی 

 نوبت چاپ: ششم

سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۲-۶۹-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۰ 

اندازه: رقعی

وزن: ۱۹۰ گرم

قيمت: ۹۰۰۰۰ تومان

هدف این کتاب آشنا کردن دانشجویان با افکار و عقایدی که بعضاً به شکل ایدئولوژی و گاه بصورت نظریه پردازی ارائه شده است. سپس عقاید و مکاتبی را که در این قرن پرحادثه مطرح شده اند، مورد برسی قرار می گیرد.اندیشه های سیاسی در قرن بیستم در مرحله اول به بررسی نهادهایی چون دولت،قدرت و تقسیم و تجمیع آن به صورت کلاسیک قضیه نمی پردازد بلکه بیشتر از دیدگاه های اجتماعی ، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی به آن می نگرد. اگرچه همواره مرکز ثقل بررسی های خود را یکی از عوامل یادشده بالا قرار داده و هز بار سیاسی مهمی نیز برخوردار است.

 


پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی

  <p style=

   نویسنده: دکتر حسین سیف زاده 

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۶

                شابک: ۵-۲۸-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۳۴ گرم

   قیمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

نویسنده اعتقاد داردکه الگوهای توسعه نه قابل انتقال از جامعه ای به جامعه دیگر و نه با اعمال سیاست های آمرانه از بالا، مفید می باشدو نه بدون مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان بصیر و آگاه ممکن خواهد بود.براین اساس کتاب به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول راه های بازسازی ذهنی و در بخش دوم ، مدل های فرضی برای ایجاد توسعه ارائه شده است .

 

توسعه در مکاتب متعارض

<p style=

مولف دکتر احمد ساعی

نوبت چاپ: هفتم

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۲-۸۶-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه:  ۲۶۰

اندازه: رقعی

وزن: ۲۹۸ گرم

قیمت: ۱۶۰۰۰۰ تومان

 بی تردید یکی از مسایل حاد بسیاری از کشورهای جهان (توسعه یافتگی) و نقطه مقابل آن یعنی (توسعه نیافتگی) است. کتاب حاضر در واقع تلاشی برای دسته بندی دقیق و منظم ادبیات توسعه است که می تواند پرسش ها و پاسخ های دسته بندی شده ای را در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار دهد.


اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن

 

<p> </p><p style= 

 

مولفین: جیمز روزنا-رابرت دبلیو کاکس-یوشیکازو ساکاماتو

           جورن هتنه-کیس واندر پیجل- استفان گیل

 مترجم: دکتر حسین پوراحمدی

نوبت چاپ: اول 

سال چاپ: ۱۳۸۴

 شابک: ۳-۲۹-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۱۶۸

اندازه: رقعی

وزن: ۱۹۴ گرم

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

این کتاب به بررسی تغییر و تحولی در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازدکه دربردارنده بی نظمی،آشفتگی و آشوب می باشد.این واژه ها توسط نویسندگان کتاب به کار گرفته شده است که هر کدام از آنها معرف یکی از مکاتب و نگرش های عمده مطالعاتی در حوزه روابط بین الملل می باشند.تمام نویسندگان  کتاب به این مشکل که چگونه می توانیم عدم قطعیت جهانی را درک کنیم،پرداخته اند.   

 

احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ

<p> </p><p style=

 مولف احمد نقیب زاده

 نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۸-۳۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

 تعداد صفحه: ۱۶۰

اندازه: رقعی

وزن: ۱۹۴

 قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

کتاب سعی بر این دارد ابتدا تصویر روشنی از تاریخچه پیدایش احزاب و نظریه های گوناگونی که در باره آنها وجود دارد ارائه دهد.سپس با نگرشی جامعه شناختی به انواع حزب و ساختار درونی آنها ،به عملکرداحزاب در جوامع امروز می پردازد.در پایان گروه های ذینفوذ که پدیده هایی همشکل و همزاد احزاب هستند مورد مطالعه قرار می گیرند.

 

 

 

نظريه های امپرياليسم

<p style=

 مولفدکتر احمد ساعی

 نوبت چاپ: دهم 

 سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ۶-۱۹-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۷۰ 

اندازه: وزیری

وزن: ۳۸۴ گرم

قيمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

    ساختار علمي كتاب  در معرفي و نقد نظريه هاي امپرياليسم در برگيرنده نظريات چند نويسنده صاحب نظر مي باشد كه از منابع گوناگون فراهم آمده است. اين كتاب جديد ترين نظريه هاي مربوط به امپريالسيم را مورد بررسي قرار ميدهد. کتاب در چهار فصل نظریه های اولیه امپریالیسم،نظریه های مارکسیستی امپریالیسم،تفاسیر جدید امپریالیسم و نظریه های استعمار نو و توسعه نیافتگی را مطرح می کند.همچنین سه پیوست هم به معرفی و نقد نظریه هابسون،بازنگری تاریخ امپریالیسم(فیلدهاوس)و امپریالیسم نتیجه طبیعی سرمایه داری(زیمانسکی) پرداخته است.

 

 

 

نخبگان سياسی ايران بين دو انقلاب

<p style=

   مولفدکتر عليرضا ازغندی

 نوبت چاپ: چهارم

سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ۹-۲۶-۵۵۱۶-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۲۰۸

اندازه: وزیری

وزن: ۲۹۲ گرم

قيمت: زیر چاپ

  هدف اصلي كتاب اين است كه در يابد پس از تهيه و تدوين قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، همانگونه كه در سطح تحليل نظري – حقوقي در نظام كشور دگرگوني بنيادي صورت گرفت، آيا در سطح تحليل كاركردي تحولي صورت گرفت و چه كساني با كدام منشاء اجتماعي در عرصه قدرتمداري و حكومت راني از امتيازات فوق العاده برخوردار شدند؟

 

 

 

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

<p style=

        مولف:  دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: یازدهم

سال چاپ: ۱۳۹۶

     شابک: ۷-۷۵-۵۵۱۶-۹۶۴

اندازه: وزیری

     تعداد صفحه: ۴۲۴  

وزن: ۵۲۸ گرم     

    قیمت: ۲۵۰۰۰۰ تومان    

 در این کتاب با استفاده از آمار و ارقام و شواهد تاریخی ملموس به بررسی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و نقش امپریالیسم دراین زمینه پرداخته شده و جایگاه این پدیده در دوره جهانی شدن و هزاره جدید مورد بررسی قرار می گیرد.هر چند در آغاز قرن بیست و یکم تبلیغات توطعه آمیزی مبنی بر پایان امپریالیسم شروع شد،در حقیقت ما شاهد اوج گیری اقدمات امپریالیستی در جهان هستیم ،به طوری که در پایان دهه اول این قرن ،عملا امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... از جهان رخت بربسته و انسان ها از آسیب اقدامات امپریالیستی در امان نیستند.

 

چالش های توسعه سياسی

<p> </p><p style=

 

 مولفدکتر عبدالعلی قوام

نوبت چاپ: هفتم

سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ۴-۲۳-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۱۲

اندازه: وزیری

وزن: ۳۱۶ گرم

قيمت: ۱۶۰۰۰۰ تومان

   توسعه سياسي از مفاهيمي است كه ماهيتاً عناصر ضد و نقيضي را در خود جاي داده و با چالش هاي فراواني همراه است مانند: تقابل سنت گرايي و مدرنيسم، انباشت قدرت و توزيع دوباره آن، تكثرگرايي در برابر تنوع نيافتگي نظام سياسي و... كه با مهارت و هنر مديريت سياسي از طريق برنامه ريزي آگاهانه، صحيح، منطقي و واقع گرايانه، مي توان به هدف هاي مورد نظر توسعه سياسي دست يافت. به علاوه در ابتداي قرن بيست و يكم سلسله تناقضاتي ميان عملكرد دولتها در جهت توسعه سياسي و فرايند جهاني شدن(Globalization) مشاهده مي كنيم. افول نقش سنتي دولتها و تعديل الگوهاي توسعه سياسي بر اساس تعاريف جديد مشروعيت، اقتدار، منافع جامعه و دولت از آثار اين فرايند مي باشد.

 


نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲