علوم سیاسی

ایدئولوژی و روابط بین الملل

<p style=

 مولفدکتر علی صادقی

نوبت چاپ: دوم

  سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک:۲-۱۵-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸

   تعداد صفحه: ۵۳۶

اندازه: وزیری

وزن: ۷۴۸ گرم

      قيمت:  ۲۷۰۰۰۰ تومان

 كتاب حاضر براي شناختن و شناساندن جامعه غربي در مقطعي كوتاه (۱۹۴۵-۱۹۱۷- پر چالش ترين دوران در روابط بين الملل) نگاشته شده است و به بررسي دو عنصر اصلي ايدئولوژي و روابط بين الملل- كه تحولات غرب را ناشي از آن مي داند- مي پردازد و همچنين رويارويي سه ايدئولوژي دموكراسي، فاشيسم و كمونيسم را مورد بررسي قرار مي دهد.

دریای خزر،منافع روسیه و امنیت ایران

<p> </p><p style=

 مولفدکتر بهرام امیراحمدیان- مهناز گودرزی

 نوبت چاپ: اول 

 سال چاپ: ۱۳۸۹

شابک: ۹-۰۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۶۲

اندازه: وزیری

وزن: ۳۶۶ گرم

قيمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

دریای خزر به علت واقع شدن در میان دو منطقه حساس و استراتژیک قفقاز در غرب و آسیای مرکزی در شرق،اهمیتی قابل توجه کسب کرده  که حساسیت روسیه را در تامین امنیت مرزهای پر تنش جنوبی و جنوب غربی خود برانگیخته است.ایران در جنوب این پهنه آبی به علت سابقه تاریخی بهره برداری از آن و مرزهای طولانی خود نگرانی هایی برای منافع ملی خود دارد.از این رو هم روسیه در شمال و هم ایران در جنوب مسائل دریای خزر را از نزدیک نظاره می کنند و برای گام برداشتن در تامین امنیت ملی و منافع ملی راه های مورد نظر خود را طی می کنند که گاهی با یکدیگر همسو نیست.

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(چارچوب ها و جهت گیری های)

<p style=

مولف: دکتر علیرضا ازغندی

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۴۰۱

شابک: ۵-۶۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۹۶

قطع: رقعی

وزن: ۳۳۰ گرم

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

بعد از انقلاب ۱۳۵۷،سیاست خارجی نیز به موازات دگرگونی های بنیادین ساختار سیاسی و اقتصادی دچار تحول گسترده ای گردید،به گونه ای که سیاست خارجی واقع گرا به سیاست آرمانگرای برگرفته از آرمان های انقلاب و متکی به اصول مکتبی-شیعی تغییر جهت داد.کارگزاران دستگاه دیپلماسی هم در تئوری و هم در عمل به مسائل ایدئولوژیک نسبت به مسائل استراتژیک و منافع ملی توجه بیشتری مبذول می دارند و بانگاهی عمدتا امنیتی به نظام بین الملل و بازیگران اصلی آن ،برضرورت تجدیدنظر در هنجارها و مقررات بین المللی اصرار می ورزند.اصولا دولت جمهوری اسلامی آمادگی همکاری با بازیگران اصلی نظام بین المللی را ندارد و باتحولات در حال دگرگونی مستمر روابط بین الملل در ستیز است.بنابراین با تغییر هر کابینه و جابجایی مجریان اصلی دستگاه دیپلماسی شاهد گذار سیاست خارجی از نفی کامل و ستیزه جویانه نظام بین المللی به رفتار مدارا و مصلحت آمیز با آن و از دشمنی با بخش قابل توجهی از اعضا اصلی جامعه بین الملل به همکاری با شماری دیگر می باشیم.

 

مبانی دیپلماسی(چگونگی مطالعه روابط میان دولت ها)

 <p style=

مولف: جان ویک لین

مترجم: دکتر عبدالعلی قوام

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۸۷

شابک: ۶-۲۱-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۰۰

اندازه: وزیری

وزن: ۲۸۸ گرم

قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

برای یک دوران طولانی مطالعه روابط میان دولت ها به صورت تاریخ عمومی در بررسی های امور جاری مورد توجه قرار گرفته است،هر چند این نوع تجزیه و تحلیل ها امروزه چندان ثمربخش نمی باشد. اصولا مطالعاتی که مربوط به جنگ و صلح است باید به صورت یک نظم علمی مستقل با فنون مخصوص به خود(دیپلماسی)مورد بررسی قرار گیرند.هدف اصلی این کتاب آن است که راه نزدیکی را جهت مطالعه روابط میان دولت ها در اختیار خواننده و دانشجویان قرار دهد.

نوسازی و اصلاحات در ایران (از اندیشه تا عمل)

  

<p style=

 

مولف: دکتر احمد موثقی

 نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ۸-۰۰-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۴۸۸

اندازه: رقعی

وزن: ۵۳۰ گرم

قیمت: ۲۵۰۰۰۰ تومان

 نوسازی و اصلاحات در تجربه اروپائیان بر مبنای مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید.اما در ایران با وجود دو قرن تلاش اصلاح طلبانه از عباس میرزا تا امیرکبیر و سپهسالار و از مشروطه و دوره پهلوی تا دوره انقلاب اسلامی،نوسازی و اصلاحات منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردیده است.از جمله علل و عوامل مهم در ناکامی ایرانیان در امر نوسازی و توسعه برداشت ایدئولوژیک و یکسویه مقامات اصلاح طلب و روشنفکران از مدرنیته و نوسازی یا توسعه و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع متناسب با شرایط ایران،فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت،ضعف و غیبت بورژوازی ملی و رابطه سست و ضعیف بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی،ناکامی در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت تخریبی عوامل خارجی می باشند.

 

نظريه های متعارض در روابط بين الملل

<p style=

برنده کتاب سال دانشجویی۱۳۷۴

بر پایه تازه ترین ویراست انگلیسی

مولفین:  جيمز دوئرتی - رابرت فالتزگراف 

مترجمینعليرضا طيب - وحيد بزرگی

نوبت چاپ: هشتم

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ۱-۷۱-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

اندازه: وزیری

تعداد صفحه: ۸۰۰

وزن: ۹۲۲ گرم

قيمت: ۳۵۰۰۰۰ تومان

امروزه بیش از هر زمان دیگری،نظریه و نظریه پردازی حوزه ای مسحورکننده و مهم برای مطالعه،تامل و پژوهش است.نوشته های روبه رشد درباره نظریه های روابط بین الملل همراه با سرعت و گستردگی تغییر در نظام جهانی،نیاز به مرور جامع بسیاری از نظریه های قدیمی تر و جدیدتر را دوچندان می سازد.

کتاب حاضر یگانه متنی است که دانشجویان و پژوهشگران را قادر می سازد نه تنها دوره های کلاسیک و نو در نظریه پردازی درباره روابط بین الملل،بلکه نوشته های معاصر را که حجم شان با سرعت سرسام آوری رو به افزایش است مرور کنند.همچنن علاوه بر معرفی رویکردهای نظری نخستین و نو به روابط بین الملل؛نظریه های واقع گرایی،نوواقع گرایی و واقع گرایی نواصیل؛و طرح مبحث نظام،ساختار و کنشگر،به بررسی نظریه های بازدارندگی،محیط زیست،اقتصاد سیاسی بین الملل،همگرایی بین المللی،و تصمیم گیری در سیاست خارجی پرداخته شده است.

 

                                                            

درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل

                                                         <p style=

 

نویسندگان:دیوید بالام-مایکل وست

 مترجمین:دکتر احمد ساعی-دکتر عبدالمجید سیفی

 نوبت چاپ: سوم

 سال چاپ: ۱۴۰۰

 شابک: ۰-۷۸-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

 اندازه: وزیری

تعداد صفحه: ۳۰۸

 وزن: ۳۸۴ گرم

 قیمت: ۲۲۰۰۰۰ تومان

 

بسیار دشوار است که بتوانیم سیاست حکومت ها،مسائل سرمایه گذاری بین المللی و ... را بدون فهم نظریه ها،نهادها و سایر ارتباطاتی که در اقتصاد سیاسی بین الملل وجود دارد ،درک کنیم.در این کتاب تازه ترین مباحث و نظریه های مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل و همچنین نگرش و نگاه های نو به این موضوع در این اثر با نثری ساده و موجز برای دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل و اقتصاد آمده است.

 

صفحه قبل 1 ... 10 11 12 13 14 صفحه بعد
137 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲