جغرافیا

ایران و کشورهای همسایه

<p style=

نویسنده: دکتر فرشاد رومی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۴۰۲

شابک: ۴-۹۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

شمار برگه: ۴۰۶

اندازه: وزیری

وزن: ۵۹۰ گرم

قیمت: ۲۹۰۰۰۰ تومان

 

ایران ازجمله کشورهای پرهمسایه جهان است.همسایگانی خوب یا بد که عمدتا نتیجه جبر جغرافیایی بوده و روابط با آنها دستور کار ثابت سیاست خارجی کشور است.این کشورها از جنبه های مختلف یکدست نبوده و ناهمسانی فراوانی دارند.بنابراین می بایست با شناخت ویژگی های آنها رویکردی متناسب در سیاست خارجی نسبت به هر یک از همسایه ها اتخاذ گردد و با استفاده از تمام ظرفیت هاو تمرکز بر روابط انسانی و اقتصادی از مزیت های نسبی آنها منتفع و احتمال سوءاستفاده بازیگران ثالث از همسایه ها را به حداقل رساند.پس توجه به کشورهای همسایه می تواند جایگاه ایران را در منطقه ارتقاء داده و یاریگر نظام سیاسی در چانه زنی های بین المللی باشد.از این رو اتخاذ راهبرد همگرایی منطقه ای و گسترش روابط همه جانبه و پایدار با همسایگان مهمترین اولویت در روابط خارجی است.

 

 

روش ها و فنون ارزیابی و تحلیل در جغرافیا

<p style=

نویسنده: دکتر مهدی پورطاهری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۴۰۱

شابک: ۰-۸۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد برگ: ۲۷۲

اندازه: وزیری

وزن: ۳۷۰ گرم

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

 

در مطالعات جغرافیایی هدف پژوهشگران شناسایی و ارزیابی مسائل و مشکلات در ابعاد محلی،منطقه ای و ملی و ارائه تحلیل های جغرافیایی به منظور دستیابی به راه حل هایی است که بتواند موجب رفع یا تعدیل مسائل و مشکلات گردند.این کتاب با هدف شناساندن روش ها و فنون تحلیل و ارزیابی در مطالعات جغرافیایی نگارش گردیده و دربرگیرنده مجموعه ای از روش های رایج ارزیابی و تحلیل موضوعات جغرافیایی است.

روش ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا

<p style=

نویسنده: دکتر مهدی پورطاهری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۴۰۰

شابک: ۳-۸۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد برگ: ۲۹۲

اندازه: وزیری

وزن: ۴۱۲ گرم

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

روش ها و فنون تصمیم گیری نقش یک کاتالیزور و یار مناسب جغرافیدانان بوده تا تصمیمات آنان را منطقی تر و علمی تر سازد.با توجه به این که حجم اطلاعات در اختیار جغرافیدانان به کمک فناوری های پیشرفته بسیار بیشتر شده است،بنابراین مهارت و تسلط بر روش های تحلیل داده ها و نیز روش ها و فنون تصمیم گیری برای جغرافیدانان از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این راستا آزادی از قید و بند حجم گسترده اطلاعات، نیازمند شناخت چگونگی و روش های تصمیم گیری، نوع و میزان بهره گیری از فناوری های نوین تصمیم گیری و استفاده بهینه از تفکر خلاق و تفکر ارزشی و یاری از تکنیک های تصمیم گیری خواهد بود.

بایسته های ساختاری توسعه در نواحی روستایی ایران

<p><span style=

مولف: دکتر حسن افراخته

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۹

شابک: ۷-۴۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۰۰

اندازه: رقعی

وزن: ۳۳۴ گرم

قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

 

 

در این کتاب کوشش می شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا با وجود تلاش های بسیار،اجرای برنامه های گوناگون و صرف زمان و هزینه های فراوان، هنوز جامعه روستایی ایران به وضعیت مطلوب دست نیافته است.

این کتاب در دوازده فصل تدوین شده تا تحول ساختار جامعه روستایی ایران را با بررسی اقداماتی که انجام شده، آسیب شناسی و تحلیل نماید.

اقیانوس هند در سیاست جهانی

<p style=

مولفین: لاری و.باومن - یان کلارک

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۲۴۰

اندازه: رقعی

وزن: ۲۷۴ گرم

قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

وقایع بی شماری در چند دهه اخیر توجه محافل سیاسی را به اقیانوس هند و کشورهای آفریقایی واقع در ساحل غربی آن جلب کرده است.مهمترین این وقایع تغییر موضع سیاست اقتصادی جهانی در قبال عرضه و توزیع نفت،اغتشاشات محلی شاخ آفریقا و کشمکش های ممتد آن و خطر دزدان دریایی در این منطقه می باشد.هر یک از این مشکلات که هم برای کشورهای ساحلی اقیانوس هند و هم برای قدرت های بزرگ که علائق و خواسته هایشان آنها را هرچه بیشتر به اقیانوس هند نزدیک می کند،به صورت یک مسئله بین المللی درآمده است.

بررسی ساختار اجتماعی-اقتصادی ایل شاهسون

<p style=

مولف: دکتر پروانه عزیزی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۷

شابک: ۲-۲۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۸۴

اندازه: وزیری

وزن: ۵۴۰ گرم

قیمت: نایاب

کوچ نشینی گونه ای از زیست است که در آن به علت نداشتن ابزار و وسایل پیشرفته،انسان نمی تواند محیط پیرامون خود را به نفع خویش دگرگون سازد،بنابراین مجبور است که خود را با محیط وفق دهد و معاش خود را در تطبیق با اقلیم و طبیعت به دست آورد و به همین دلیل باید همواره در تلاش باشد و در نهایت کمترین را کسب کند.در این کتاب سعی شده است که شناختی در حد امکان در مورد زیست گاه ها و مسائل انسانی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی ایل شاهسون به دست آید و در ضمن از مشکلات و مسائل این هموطنان عزیز نیز آگاهی داشته باشیم.

آب و هوا و محیط زیست(عوامل محلی آب و هوا)

<p style=

مولف: ژیزل اسکورو

مترجم: دکتر شهریار خالدی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۲

تعداد صفحه: ۲۵۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۷۰ گرم

قیمت: نایاب

حفاظت از محیط زیست،مطالعه بنیادی در خصوص آمایش سرزمین و اندیشه بهترین تولید،بازگشت و بازنگری دوباره به شرایط آب و هوایی را افزایش می دهد.استفاده روزافزون از عناصرگوناگون هوا برای بهبود راندمان کشت های کشاورزی،پیش بینی زمان مناسب فعالیت های کشاورزی،حل مسائل آلودگی جوی، نیاز فراوانی به شناخت آب و هوای محلی دارد.کتاب چهار فصل دارد که به موضوعاتی چون آثار ناهمواری ها،آثار اقیانوس ها،دریاها،دریاچه ها و سفره های آب،اثر خاک و رستنی ها و در آخر اثر شهرنشینی و آلودگی بر آب و هوا می پردازد.

کارتوگرافی کامپیوتری با Autodesk map

<p style=

مولف: دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۵

شابک: ۶-۰۱-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۱۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۱۲ گرم

قیمت: ۹۰۰۰۰ تومان

در کتاب مراحل ساخت،ویرایش،ژئومتری،مدیریت پایگاه داده توصیفی،تبدیل،ساخت توپولوژی،تهیه نقشه های موضوعی و چاپ نقشه تشریح شده است.مطالب کتاب می تواند راهنمای مناسبی در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ در زمینه کارتوگرافی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی باشد.با در نظر گرفتن سرعت بالای پردازش،ابزارهای گوناگون،سهولت ورود اطلاعات توصیفی و اتصال آن به عوارض جغرافیایی و پشتیبانی از مفاهیم توپولوژی و کاربر پسند بودن محیط نرم افزار Autodesk map،مرحله آماده سازی اطلاعات که نرم افزارهای GIS محدودیت های زیادی در این زمینه دارند،در این محیط نرم افزاری به شکل مناسب تری قابل انجام می باشد.

جغرافیای توسعه در جهان و ایران

<p style=

مولف: راپرت هودر

مترجمین: دکتر فضیله خانی- ناصر جوادی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۴-۱۶-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۴۸

اندازه: وزیری

وزن: ۳۵۰ گرم

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

جغرافیای توسعه یک کتاب پژوهشی و دانشگاهی ارزنده و برانگیزاننده است که حاوی مطالعات موردی متفاوت و توضیحی ارزشمندی است.این کتاب درک یکپارچه ای از توسعه و مسائل مکانی توسعه در چارچوب اقتصاد و جامعه جهانی ارائه می دهد.عناوین کتاب طیفی از مسائل توسعه جمعیتی و فرهنگی تا کشاورزی و صنعتی را بر می گیرد.مطالعات موردی در غالب توضیحات راه حل های ممکن و همچنین مسائل را در سطوح محلی،ملی و بین المللی برجسته می سازد.

جغرافیای انتخابات

<p style=

مولفین: پی.جی. تایلور-آر.جی جانستون

مترجمین: دکتر زهرا پیشگاهی فرد- رسول اکبری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۹-۱۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۴۴۰

اندازه: وزیری

وزن: ۵۹۸ گرم

قیمت: نایاب

مشارکت در رقابت های حزبی به شکل رای دهی و حمایت از احزاب،بیش از پیش به بخش مهمی از زندگی دموکراتیک مبدل شده است.در بیشتر موارد،مردم در حوزه های انتخابی محل سکونت خود اقدام به رای دهی می نمایند تا نماینده ای برای خود برگزینند. جغرافیای انتخابات به الزامات و پیامدهای این مبنای جغرافیایی بر نهاد انتخابات می پردازد.در این راستا،نقشه ها و نمودارهای بسیاری که به پیوست است،در جهت روشن تر نمودن مباحث بسیار موثر خواهند بود و خوانندگان را در رسیدن به پنداشتی خاص از انتخابات در بافت اساسی جغرافیایی یاری خواهند نمود.همچنین الگوهای انتخاباتی مطرح شده،بازتاب شمای کلی جغرافیای انسانی یک منطقه یا کشور هستند که سعی شده این دیدگاه را بیش از پیش روشن نماییم.

 

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
39 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳